Zdravá strava – základ zdravia

Zdravá strava - základ kvalitného života

Zdravá strava – zdravý životný štýl!

Prečo zohráva takú dôležitú úlohu zdravá strava a zdravý životný štýl v našom živote? V dnešnej dobe môžeme čoraz viac počuť o dôležitosti zdravého stravovania. Prečo ale má až taký význam? Vieme, že zdravá strava a zdravý životný štýl sú základom pre zachovanie zdravia ako takého a pri prevencií ochorení. Keď sa budeme zdravo stravovať a zdravo žiť, ťažšie ochorieme na rôzne choroby, ako tí, ktorý žijú nezdravo, lebo máme silnejší imunitný systém. (more…)